09 augusta 2008

Etický kódex bloggera

Po zvážení viacerých okolností a po niekoľkých zaujímavých príhodách v minulosti som sa rozhodol odštartovať malú kampaň, ktorá má priniesť čistotu medzi blogy.
Je pravdou, že blog je miesto, kde si autor môže písať, uverejňovať a vkladať takmer čokoľvek. Všetko však má aj svoje pravidlá. Napríklad nemôžete umiestňovať nevhodný obsah, ak ste to nenahlásili vopred, nemali by ste ani porušovať autorské práva a podobné veci. Pravidlá sa však často porušujú a niekedy aj vtedy, keď nechceme. Existujú však rôzne kódexy, ktoré môžete dobrovoľne podpísať a ukázať tak svojím zákazníkom (v prípade obchodných kódexov) alebo návštevníkom blogu, že ste seriózny človek a že stránka, ktorú navštívili im dáva nejaké záruky. Ja som vytvoril Etický kódex bloggera (ďalej EKB). Nájdete ho na konci tohto článku. Podľa mňa bolo načase vniesť trocha morálky medzi blogy. Jednotlivé body kódexu som sa snažil písať zrozumiteľne a snažil som sa brať ohľad na všetky faktory súvisiace s daným bodom. Samozrejme človek je tvor omylný, preto je tento kódex flexibilný a vyhradzujem si právo kedykoľvek ho meniť pre potreby skvalitnenia.
Načo vlastne tento kódex slúži? Slúži len na to, aby návštevníka upozornil, že sa dostal na blog, ktorý rešpektuje určité pravidlá a snaží sa ich dodržiavať.
Ako sa zapísať ku kódexu? Najjednoduchšie riešenie je takéto: Dovoľujem každému, kto sa chce zapojiť, aby si znenie kódexu skopíroval na svoje stránky. Avšak chcem, aby bolo jeho znenie pôvodné a nič sa v ňom nemenilo. Ak máte výhrady alebo návrhy na vylepšenie jednotlivých bodov, tak ich napíšte do komentára k tomuto článku, mne na mail, na oficiálnu stránku kódexu alebo pri uverejňovaní na svojom blogu napíšte výhrady do článku, ktorý pripojíte ku EKB. Ďalej k EKB uveďte aj moju mailovú adresu (etickykodexbloggera@gmail.com) a oficiálnu stránku EKB (www.etickykodexbloggera.blogspot.com), pre prípadné návrhy návštevníkov vášho blogu. Nežiadam o žiadne zverejňovanie adresy môjho blogu, toto nie je reklamná kampaň. Taktiež EKB nevyužívajte ako reklamu. Na to, že ste zapísaný v EKB, upozornite návštevíkov svojho blogu nejakým textom na blogu, nie však na iných blogoch upozorňujúc na váš blog. Ak sa ozvete mailom, tak budete taktiež zverejnení aj na oficiálnej stránke EKB a to vám bude takpovediac odmenou. Ak nespĺňate niektorý z bodov v EKB a chcete sa zapojiť do projektu, tak je slušné upozorniť návštevníkov, že vy len propagujete projekt a nie ste v ňom, alebo v ňom môžete byť, musíte však upozorniť, ktorý bod nespĺňate a je len vo vašom vlastnom záujme splniť daný bod. Dosť však už o projekte. Všetko by malo byť vysvetlené, tak môžeme prejsť ku zneniu EKB:

1.Autorské práva
Nebudem porušovať autorské práva kopírovaním akéhokoľvek materiálu z iných stránok na svoju stránku (videá z Youtube sa nerátajú). Ak chcem napísať niečo o tej istej téme, tak to napíšem sám, alebo uvediem len krátky úryvok z článku, ku ktorému pripojím adresu zdroja a prípadne aj svoj komentár.

2.Slobodná vôľa
Návštevník má právo na vlastné slobodné rozhodnutia, teda ho nebudem nútiť písať komentáre alebo podobné veci (návštevná kniha, chat) na svoj blog. To isté platí aj o vašich spriatelených blogoch. To, že sa niekto rozhodol byť váš spriatelený blog neznamená, že musí povinne zanechávať komentáre alebo povinne pravidelne navštevovať váš blog. Ak chcete, aby návštevník zanechal komentár, píšte to formou: „Ak chcete, môžete zanechať komentár...“ alebo „Ak vás téma zaujala, tak sa vyjadrite v komentároch...“Avšak forma: „Ak chcete byť môj spriatelený blog, tak mi musíte zanechať komentár...“ nevyhovuje.

3.Spriatelené blogy
Každý si vzťah spriatelených blogov vysvetľuje inak, niektorí dokonca nevedia, čo to je. Podmienky si môže stanoviť každý sám a mala by to byť vzájomná dohoda. Všeobecne by však malo platiť, že podmienky sú pre obe strany rovnaké. Taktiež nútiť vlastníka spriateleného blogu, aby navštevoval ten váš, je neetické (viď. 2.Slobodná vôľa). Spriatelenie blogov znamená vlastne vzájomné uverejnenie adries na spriatelený blog na oboch blogoch a to viditeľne na hlavnej stránke blogu, nie na podstránkach ani v článkoch. Ostatné podmienky závisia na dohode oboch strán, nemali by sa však vymykať pravidlám všetkých bodov EKB.

4.Obsah článkov
Ten by mal byť ľubovoľný, lebo iba tak sa docieli pestrosť blogov. Ale aj tu existujú podmienky. Neuverejňujte neslušné alebo necenzurované články, neviete, kto všetko váš blog číta. Ak však chcete uviesť necenzurované články, upozornite na to návštevníka na začiatku článku, alebo ak bude mať celý váš blog obsah nad 18 rokov, upozornite na to v záhlaví blogu. Taktiež propagovanie určitých produktov, ktoré škodia zdraviu alebo ubližujú iným je nehumánne, ale to nezaručuje ani kódex. Pokiaľ hlásate extrémistické prvky, na to je tu zákon. Pokiaľ sa len prikláňate k nejakej skupine, to je vaša vec, takže na to nestačí ani EKB. Samozrejme existujú aj smiešne videá a pod., ktoré majú nevhodný obsah, ale pokiaľ je to v rámci zábavy, tak je to v poriadku.

5.Reklamy na blogu
Môžete si uverejňovať akékoľvek reklamy a linky na zaujímavé stránky, ale nemalo by to byť v rozpore s bodom číslo 4.

6.Ankety, súťaže
Pokiaľ uverejňujete na blogu nejakú anketu z iného zdroja, overte si pravosť a vždy uveďte zdroj, odkiaľ anketa je. Ak vytvárate anketu sami, zabezpečte dôkladné vysvetlenie všetkých možností a dobrú viditeľnosť ankety, aby mali právo vyjadriť názor všetci. Pravosť ankety nemáte ako dosiahnuť, pretože sú nástroje, ktoré umožňujú hlasovať viackrát. Ak sa vám budú výsledky ankety zdať podozrivé (napr. 100% za možnosť A a hlasovalo vraj 50 ľudí) vyjadrite svoje podozrenie v článku a upozornite návštevníkov, že anketa mohla byť zmanipulovaná. Ak organizujete nejakú súťaž, zabezpečte jej férovosť. Súťažiaci by si mal byť istý, že nebude podvedený. Ak sľúbite nejakú odmenu v súťaži, tak ju aj výhercovi dajte. Pokiaľ existuje možnosť, ako v súťaži podvádzať a vy to nemáte ako obmedziť, upozornite návštevníkov, že súťaž môže byť zmanipulovaná (neprezraďte im však ako).

7.Kvalita
Ak využívate blog ako predajné miesto, zabezpečte dostatok dokumentácie k ponúkaným výrobkom, ich kvalitu a taktiež reklamáciu. Ak ste podnikateľ, tak sa musíte riadiť zákonmi. Ak však ponúkate tovar len tak a nemáte 18 rokov, je to protizákonné, ale pokiaľ to robíte, tak dbajte na spokojnosť zákazníka a zabezpečte všetko, čo vám stanovuje zákon.

8.Komentáre, chat, návštevná kniha, iná komunikácia
Návštevník komunikuje s autorom blogu pomocou týchto nástrojov (ak ich ponúkate). Nemažte žiadne údaje, ktoré tieto služby obsahujú. Výnimku tvorí nevhodný obsah (nadávky, spam,...) V žiadnom prípade nemažte komentáre alebo ďalšie prvky, ak obsahujú kritiku. Mali by ste byť vďačný za každú objektívnu kritiku, ktorá prispieva k zlepšeniu vášho blogu. Len pre to, že nesúhlasíte s touto kritikou, ju nemažte. Návštevník má právo na slobodné vyjadrenie sa k blogu a ostatní majú právo to vidieť (viď. č.2).

9.Klamanie návštevníka
Na blogu neuvádzajte žiadne klamlivé informácie, ktoré návštevníka zavádzajú. Nepíšte, že je váš blog aktualizovaný denne, keď to nemôžete splniť. Existuje mnoho príkladov klamania na blogu. Samozrejme niektoré situácie sa nedajú predvídať a vznikne tak nechcené klamstvo, ktoré však jednoducho ospravedlníte článkom alebo príspevkom v chate.

10.Právo návštevníka vs. právo bloggera
Blog samozrejme patrí bloggerovi, preto väčšie práva má blogger. Avšak blogger podpísaný pod tento kódex nesmie porušiť základné práva návštevníka spomínané v predchádzajúcich bodoch. Čo nie je napísané tu, je povolené. Všeobecne však platí, že všetko, čo je proti základným humánnym, etickým a morálnym pravidlám na blog nepatrí.

11.EKB má flexibilný obsah, mám teda právo ho meniť v záujme zlepšenia a pridávať nové body na základe podnetov od návštevníkov alebo ďalších osôb. Blog, ktorý sa podpísal pod tento kódex, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom obsiahnuté a ak ich nebude dodržiavať, dostane sa na čiernu listinu neetických blogov, ďalej len blacklist (BL). BL bude uverejnený ako zoznam odkazov, ktorý sa bude aktualizovať a bude sa nachádzať na mojej oficiálnej stránke EKB. Návštevníci mi môžu posielať na mail podnety a ja to preverím. Môj mail je etickykodexbloggera@gmail.com . Pre zapojenie do projektu skopírujte body na svoj blog, uveďte moju mailovú adresu, oficiálnu stránku EKB a nemeňte žiaden bod EKB. Prípadné otázky adresujte na môj mail. Autorom tohto kódexu je ©Johny. Oficiálnou stránkou EKB je http://www.etickykodexbloggera.blogspot.com.

Ak chcete podporiť tento projekt, tak skopírujte na svoj blog len očíslované body, zvyšok som písal len ja ako doprovod k EKB. Zapojenie sa je dobrovoľné a uvítam každého nového bloggera v projekte a každý návrh na zlepšenie. Ešte je čo meniť, ale časom sa projekt vypracuje. Existujú aj podobné projekty ako Nekopírujem, ale tie nezhŕňajú všetko a nie sú konkrétne pre blogy. Niečo o autorskom práve je spomínané v tomto článku na Martyho blogu. Oficiálna stránka EKB je http://www.etickykodexbloggera.blogspot.com .
Ak ste sa teda rozhodli zapojiť do projektu, zanechajte na seba link v komentároch, aby ste boli príkladom pre ostatných a ja váš blog tiež navštívim ;-). Dúfam, že tento projekt uľahčí návštevníkovi pobyt na blogoch a že prinesie podporu pre čestných bloggerov.

pošli na vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pozri tiež:Oficiálny e-mail: MGPJohny@gmail.com
Kopírujte len s mojím povolením alebo uveďte zdroj.

Johny ©2008-2009